De moderne autosloperij

Vroeger ging het slopen van een auto nogal anders dan hoe het tegenwoordig gaat. Sommige mensen hebben nog steeds dit oude beeld in hun hoofd. Vandaag de dag wordt een auto echter op een heel duurzame, milieubewuste manier verwerkt. Bovendien is een auto nu veel meer een persoonlijk bezit geworden. De verschillen tussen vroeger en nu zijn langzaam vervaagd.


Autowrakken

In armere landen zie je vaak autowrakken langs de weg staan. Reden hiervoor is onder andere dat een auto daar niet per se een persoonlijk bezit hoeft te zijn. Er wordt een auto gestolen of auto's worden 'zwart' verkocht en staan niet op naam. In Nederland kom je nergens autowrakken tegen langs de weg. Dit komt omdat hier een auto op naam staat en je verschillende soorten belastingen betaalt omdat je in het bezit bent van een auto. Voorbeelden zijn de wegenbelasting en autoverzekering. Deze lopen ten allen tijde door totdat je geen auto meer hebt. Een autowrak langs de weg zetten heeft dus geen zin, want je betaalt nog steeds belastingen en verzekeringen.


Vrijwaringbewijs

Wanneer iemand z'n auto wil verkopen, dan moet diegene ervoor zorgen dat de koper zijn naam koppelt aan de gekochte auto. Wanneer dit niet gebeurt dan blijft de verkoper van de betreffende auto verantwoordelijk voor het voertuig. Dit vrijwaringsbewijs is een belangrijk bewijs, omdat je alleen hiermee aan kunt tonen dat je geen verplichtingen meer hebt met betrekking tot de auto.


Vroeger

Door de strenge milieuwetgeving wordt een autowrak tegenwoordig op een andere manier verwerkt. Vroeger kon je een autowrak verkopen aan een liefhebber of verzamelaar welke er nog een paar tientjes voor wou geven. De auto werd vervolgens gesloopt met behulp van een bijl. Vooraf werd het dak eraf gesloopt en de motor eruit gehaald om opnieuw te kunnen gebruiken of te kunnen verkopen. Toentertijd werd er ook niet aan het milieu gedacht wat betreft het slopen van auto's. Tegenwoordig gebeurt dit wel. Niet alleen omdat dit de eisen zijn, maar ook omdat meer mensen bewust denken aan de toekomst en een komende generatie.


Protocol

Er wordt bij autosloperijen, tegenwoordig ook wel demontagebedrijven, volgens een vast schema gewerkt. Mensen van wie de auto niet meer mag rijden brengen hun auto naar een demontagebedrijf. Eerst worden milieuvervuilende vloeistoffen zoals olie en benzine uit de auto gehaald en opgeslagen. Nog bruikbare onderdelen zoals verlichting, banden en accu's worden verkocht. Onderdelen die niet op deze manier worden verkocht gaan naar groothandelaren.


Nieuwe spullen

Het is tegenwoordig een grote trend om van oude dingen nieuwe dingen te maken. Met autobanden kun je bijvoorbeeld verschillende dingen doen, zoals het maken van een schommel of het maken van zachte tegels door de banden om te smelten. Ze worden ook veel in de landbouwbedrijven gebruikt om het zeil over de kuilbulten te bevestigen.

 

AUTO-ONDERDELEN VALKENBURG (ZH)

AUTO-ONDERDELEN ZWAANSHOEK (NH)

TE DEMONTEREN
AUTO'S

 

KIWA GECERTIFICEERD

De levensstandaard in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Nederlanders van alle leeftijden kopen jaarlijks voor vele honderden miljoenen euro's aan auto's.

Hergebruik van waardevolle onderdelen van die auto's is zowel uit financieel-economisch oogpunt als redenen van energie-
besparing interessant.