Het recyclingproces

Het recycleproces van een auto is een ingewikkelde procedure. Het proces bestaat uit verschillende fasen en vergt ervaring en kennis over de auto en zijn verschillende onderdelen. Om beter inzicht te krijgen in wat dit proces inhoudt is hieronder het gehele proces van auto naar gerecyclede of vernietigde onderdelen beschreven. Voor 2015 is het doel gesteld om 95% van de auto`s te recyclen. Daarom zal iedere consument die vanaf 2013 een auto koopt een recyclingbijdrage betalen. Deze bijdrage komt in de plaats van de oude verwijderingsbijdrage.


Hoe komen de auto's bij Gebroeders Opdam?

De auto’s die Gebr-Opdam recycled worden ingekocht bij verschillende bedrijven die oude auto’s bijeenbrengen. Het gaat hier vooral om auto’s die total loss zijn door ongelukken of niet meer door de APK keuring zijn gekomen. Dit zijn dus auto’s die niet meer werken of auto’s die niemand meer wil hebben.


Speciaal te behandelen onderdelen

Allereerst worden de schadelijke en/of chemische stoffen en vloeistoffen uit de auto gehaald. Deze (vloei)stoffen worden op een milieuvriendelijke wijze opgeslagen of vernietigd. Vloeistoffen zoals benzine en diesel kunnen worden hergebruikt binnen het bedrijf. De (vloei)stoffen die hierna nog over zijn worden getransporteerd naar speciaal hiervoor bestemde recyclingbedrijven. De (vloei) stoffen waarvoor het bedrijf zelf de apparatuur heeft om ze te recyclen of te vernietigen, worden gerecycled of vernietigd binnen het bedrijf. De schadelijke/chemische (vloei)stoffen moeten van te voren verwijderd worden omdat deze anders in aanraken komen met andere onderdelen/materialen of niet meer geheel verwijderd kunnen worden.


Waardevolle onderdelen

De onderdelen die nog gebruikt kunnen worden, worden van de auto afgehaald, schoongemaakt of eventueel gerepareerd. Naast technische kennis is hier inzicht en ervaring voor nodig. Per automerk kan het verschillen welke onderdelen verwijderd moeten worden en welke niet. De onderdelen die voor hergebruik geschikt zijn worden nog eens goed gecontroleerd en uitgezocht. Deze onderdelen komen via een online database op de website te staan. Hier kunnen bezoekers via een keuzemenu kijken of het onderdeel dat ze nodig hebben erbij zit. Wanneer u de prijzen wilt weten van een specifiek onderdeel en dit niet te vinden is op de website, dan kunt u dit opvragen bij de Gebr- Opdam.


De sloop

Het wrak dat nog over is van de auto wordt naar de PST-fabriek (Post Shredder Techniek-fabriek) gebracht. Hier kunnen de materialen die nog over zijn van de auto bewerkt worden. De overblijfselen van de auto worden hier in kleine stukjes gehakt (vermalen). In deze kleine stukjes auto zitten nog wel verschillende materialen. De verschillende materialen worden in de PST-fabriek gescheiden met gebruik van verschillende methodes. Deze methodes zijn onder andere: met magneten, lucht- en dichtheidsscheiding. De matrialen worden zo gesorteerd op grootte, dichtheid en zwaarte. De gesorteerde materialen kunnen dan weer opnieuw gebruikt worden. Dankzij deze PST-fabriek kan 95 procent van de totale auto hergebruikt en/of gerecycled worden.

 

AUTO-ONDERDELEN VALKENBURG (ZH)

AUTO-ONDERDELEN ZWAANSHOEK (NH)

TE DEMONTEREN
AUTO'S

 

KIWA GECERTIFICEERD

De levensstandaard in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Nederlanders van alle leeftijden kopen jaarlijks voor vele honderden miljoenen euro's aan auto's.

Hergebruik van waardevolle onderdelen van die auto's is zowel uit financieel-economisch oogpunt als redenen van energie-
besparing interessant.